فروش یک مجموعه سوییت خ پاسداران انزلی
فروش یک مجموعه سوییت خ پاسدارا...

شناسه : ۱۴

متراژ: ۱,۵۰۰

آدرس: سمت آب خ پاسداران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره سوییت ناصرخسرو انزلی
اجاره سوییت ناصرخسرو انزلی

شناسه : ۶۸

متراژ: ۴۰

آدرس: براصلی ناصرخسرو انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره سوییت خ مطهری انزلی
اجاره سوییت خ مطهری انزلی

شناسه : ۷۰

متراژ: ۵۰

آدرس: روبه روی آموزش و پرورش انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
فروش سوییت آپارتمان پاسداران انزلی
فروش سوییت آپارتمان پاسداران ا...

شناسه : ۴۵۲

متراژ: ۵۰۰

آدرس: سمت آب خ پاسداران انزلی

وضعیت بنا: نوساز و صفر

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره سوییت در خ پاسداران انزلی
اجاره سوییت در خ پاسداران انزل...

شناسه : ۶۰۵

متراژ: ۶۰

آدرس: خ پاسداران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش سویيت براصلی پاسداران انزلی
فروش سویيت براصلی پاسداران انز...

شناسه : ۸۹۳

متراژ: ۷۸۰

آدرس: بر اصلی خ پاسداران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش مجموعه سوئيت بر شمالی خ پاسداران انزلی
فروش مجموعه سوئيت بر شمالی خ پ...

شناسه : ۹۳۳

متراژ: ۵۰۰

آدرس: خ پاسداران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش مجموعه سوئيت بر شمالی خ پاسداران انزلی
فروش مجموعه سوئيت بر شمالی خ پ...

شناسه : ۹۳۵

متراژ: ۱,۲۰۰

آدرس: خ پاسداران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره سوئيت در خ پاسداران انزلی
اجاره سوئيت در خ پاسداران انزل...

شناسه : ۱۰۰۹

متراژ: ۵۰۰

آدرس: خ پاسداران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره سوئيت در ناصرخسروی انزلی
اجاره سوئيت در ناصرخسروی انزلی

شناسه : ۱۰۳۷

متراژ: ۲۵

آدرس: ناصر خسرو ی انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل