فروش ویلایی خ رمضانی غازیان انزلی
فروش ویلایی خ رمضانی غازیان ان...

شناسه : ۱۱

متراژ: ۱۸۰

آدرس: خ رمضانی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش ویلایی در غازیان انزلی
فروش ویلایی در غازیان انزلی

شناسه : ۱۲

متراژ: ۳۰۰

آدرس: غازیان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش ویلایی در نوغان انزلی
فروش ویلایی در نوغان انزلی

شناسه : ۱۳

متراژ: ۲۳۰

آدرس: ک مسجد رضويه

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش ویلایی پشت آموزش و پرورش انزلی
فروش ویلایی پشت آموزش و پرورش...

شناسه : ۲۳

متراژ: ۱۵۴

آدرس: پشت آموزش و پرورش انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
فروش ویلایی در خ مطهری انزلی
فروش ویلایی در خ مطهری انزلی

شناسه : ۲۴

متراژ: ۱۲۰

آدرس: ک خوشپسند انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
فروش ویلایی در کلیور انزلی
فروش ویلایی در کلیور انزلی

شناسه : ۲۵

متراژ: ۳۳۳

آدرس: پشت کشتارگاه انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
فروش ویلایی در ابتدای ناصرخسرو انزلی
فروش ویلایی در ابتدای ناصرخسرو...

شناسه : ۲۶

متراژ: ۲۳۴

آدرس: ابتدای ناصرخسرو انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش ویلایی گلستان سوم خ نواب انزلی
فروش ویلایی گلستان سوم خ نواب...

شناسه : ۲۷

متراژ: ۳۰۰

آدرس: خ نواب - گلستان سوم انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش ویلایی خ پاسداران انزلی
فروش ویلایی خ پاسداران انزلی

شناسه : ۲۸

متراژ: ۵۰۰

آدرس: خ دریا انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
فروش ويلايي در ناصرخسرو انزلي
فروش ويلايي در ناصرخسرو انزلي

شناسه : ۲۹

متراژ: ۳۶۵

آدرس: پشت کميته امداد

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل