اجاره آپارتمان کوی پردیس انزلی
اجاره آپارتمان کوی پردیس انزلی

شناسه : ۲۸۰

متراژ: ۸۴

آدرس: کوی پردیس انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان تجاری بر خ مطهری انزلی
رهن آپارتمان تجاری بر خ مطهری...

شناسه : ۲۸۷

متراژ: ۹۰

آدرس: براصلی خ مطهری انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن آپارتمان تجاری بر خ گلستان انزلی
رهن آپارتمان تجاری بر خ گلستان...

شناسه : ۲۸۸

متراژ: ۱۵۰

آدرس: براصلی خ گلستان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

مشاهده فایل
رهن آپارتمان تجاری بر خ گلستان انزلی
رهن آپارتمان تجاری بر خ گلستان...

شناسه : ۲۸۹

متراژ: ۱۵۰

آدرس: براصلی خ گلستان انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

مشاهده فایل
اجاره آپارتمان خ تهران انزلی
اجاره آپارتمان خ تهران انزلی

شناسه : ۲۹۰

متراژ: ۹۴

آدرس: براصلی خ تهران انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره مغازه امامزاده غازیان انزلی
اجاره مغازه امامزاده غازیان ان...

شناسه : ۳۱۲

متراژ: ۳۲

آدرس: امامزاده غازیان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در بازارکاسپین انزلی
اجاره آپارتمان در بازارکاسپین...

شناسه : ۳۳۳

متراژ: ۵۵

آدرس: رسیده به بازار کاسپین انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در خ يکتا انزلی
اجاره آپارتمان در خ يکتا انزلی

شناسه : ۳۳۶

متراژ: ۵۰

آدرس: خ يکتا انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره ویلایی در ک ماهور انزلی
اجاره ویلایی در ک ماهور انزلی

شناسه : ۳۳۷

متراژ: ۲۱۸

آدرس: نرسیده به پاسداران ک ماهور انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان در ک ماهور انزلی
اجاره آپارتمان در ک ماهور انزل...

شناسه : ۳۳۸

متراژ: ۱۰۰

آدرس: نرسیده به پاسداران ک ماهور انزلی

وضعیت بنا: نوساز

ناموجود - مشاهده فایل