رهن کامل آپارتمان در خ مطهری انزلی
رهن کامل آپارتمان در خ مطهری ا...

شناسه : ۷۹

متراژ: ۹۰

آدرس: براصلی خ مطهری انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان تک واحدی خ مطهری انزلی
اجاره آپارتمان تک واحدی خ مطهر...

شناسه : ۸۰

متراژ: ۰

آدرس: ک حاج آقا سلطانی انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن کامل آپارتمان در خ مطهری انزلی
رهن کامل آپارتمان در خ مطهری ا...

شناسه : ۸۲

متراژ: ۱۱۰

آدرس: ک حاج آقا سلطانی انزلی

وضعیت بنا: بازسازی شده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره آپارتمان تک واحدی خ مطهری انزلی
اجاره آپارتمان تک واحدی خ مطهر...

شناسه : ۸۳

متراژ: ۱۶۰

آدرس: ولی آباد انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره ویلا کوچک غازیان انزلی
اجاره ویلا کوچک غازیان انزلی

شناسه : ۸۴

متراژ: ۰

آدرس: خ متروپل غازیان انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
رهن کامل ویلا خ تهران انزلی
رهن کامل ویلا خ تهران انزلی

شناسه : ۸۵

متراژ: ۱۲۰

آدرس: ک وثوق انزلی

وضعیت بنا: قدیمی

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره سالن در ولی اباد انزلی
اجاره سالن در ولی اباد انزلی

شناسه : ۸۶

متراژ: ۳۶۰

آدرس: ولی آباد انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره مغازه پشت سینما گلسرخ انزلی
اجاره مغازه پشت سینما گلسرخ ان...

شناسه : ۸۷

متراژ: ۱۳

آدرس: پشت سینما گلسرخ انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
اجاره مغازه خ سپه انزلی
اجاره مغازه خ سپه انزلی

شناسه : ۸۸

متراژ: ۱۸

آدرس: دومین پاساژ خ سپه انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل
رهن کامل مغازه براصلی خ نوغان انزلی
رهن کامل مغازه براصلی خ نوغان...

شناسه : ۸۹

متراژ: ۲۰

آدرس: براصلی نوغان انزلی

وضعیت بنا: کارکرده

ناموجود - مشاهده فایل