۴۵۰۰متر مربع
بندرانزلي
انزلی
کارآموزی تا میدان پرستار
کلیور1
۰
۰ سال
کارکرده
منگوله ای
ملک تجاری
تجاری
کلیور انزلی
فروش تالار عروسی با مساحت 4500 متر و زیر بنای 1000 متری در کلیور1 انزلی- دارای دوتا سالن بزرگ- قیمت کل سه میلیارد تومان