۱۵۰۰متر مربع
بندرانزلي
انزلی
چراغ برق تا آخر خط
خ پاسداران
۰
۰ سال
کارکرده
منگوله ای
ملک تجاری
تجاری
بر اصلی خ پاسداران انزلی
فروش ملک تجاری هتل 1500 متری بر اصلی خ پاسداران انزلی-طبقه پنجم25متر کافی شاپ و رستوان-باتمام امکانات وتجهیزات-با مجوز کامل- قیمت متری 5/666/668 تومان و کل هشت میلیاردو 500 میلیون تومان