فروش زمين مسکوني  268 متري در پيل علي باغ
۲۶۸متر مربع
بندرانزلي
انزلی
آخرخط تا جهانگانی
پیل علی باغ
۰
۰ سال
نوساز
تک برگ
زمین
مسکونی
پیل علی باغ
فروش زمين 268 متري در پيل علي باغ _ دور ديوار شده قيمت : 320/000/000 تومان کد : 1801 شماره هاي تماس املاک شيرزاد : 01344552080 01344544991 09391831340