فروش دو قطعه زمين 275 متري در بشمن
۲۷۵متر مربع
بندرانزلي
بشم
۰
۰ سال
نوساز
نسخ
زمین
مسکونی
بشمن
فروش دو قطعه زمين 275 متري در بشمن _ داراي سند مادر_ يک قطعه 1 بر و قطعه ديگر 2 بر میباشد قيمت هر متر :يک ميليون تومان کد : 1797 شماره هاي تماس املاک شيرزاد : 01344552080 01344544991 09391831340