فروش زمين 410 متري در شاهکوچه
۴۱۰متر مربع
بندرانزلي
انزلی
میدان امام تا چراغ برق
شاهکوچه
۰
۰ سال
بکر
منگوله ای
زمین
مسکونی
شاهکوچه
فروش زمين 410 متري در شاهکوچه -بر زمين حدودا 3 متر-دور ديوار قيمت کل : 1/845/000/000 تومان کدسايت : 1768 شماره هاي تماس املاک شيرزاد بندرانزلي 01344552080 01344544991 09391831340
ویژگی های ملک
یک بر
با بلوک
امکانات ملک
آب
برق