فروش زمين در پيل علي باغ به متراژ 8496
۸۴۹۶متر مربع
بندرانزلي
انزلی
آخرخط تا جهانگانی
پیل علی باغ
۰
۰ سال
بکر
منگوله ای
زمین
مسکونی
پیل علی باغ
فروش زمين در پيل علي باغ به متراژ 8496 -داراي سند قيمت کل :8/496/000/000 تومان کدسايت:1755
ویژگی های ملک
محصور نشده
امکانات ملک
آب