فروش ويلاي قديمي 530 متري در غازيان
۵۳۰متر مربع
بندرانزلي
غازیان
گمرک تا امامزاده
کردمحله
۱۱۰
۰ سال
قدیمی
منگوله ای
ویلا
مسکونی
کرد محله
فروش ويلاي قديمي 530 متري در غازيان -زبربنا 110 متر-کف سيمان _کاينت فلزي-4متر بر در حال حاضر قيمت کل: 1/060/000/000 تومان کدسايت:1747