فروش زمين  570 متري در پيل علي باغ
۵۷۰متر مربع
بندرانزلي
انزلی
آخرخط تا جهانگانی
پیل علی باغ
۰
۰ سال
کارکرده
تک برگ
زمین
مسکونی
پیل علی باغ
فروش زمين 570 متري در پيل علي باغ دريوار کشي شده -پمپ و اب چاه داره -برق د اره -يک سوييت 20 متري سند تک برگ قيمت کل : 684/000/000 تومان کد سايت :1723
ویژگی های ملک
یک بر
با بلوک
امکانات ملک
آب
برق