۱۳۰۰متر مربع
بندرانزلي
غازیان
طالب آباد تا حسن رود
طالب آباد
۰
۰ سال
نوساز
منگوله ای
زمین
مسکونی
طالب اباد
فروش زمين 1300 متري در طالب اباد انزلي قيمت کل:1/950/000/000 کد سایت:1708