فروش زمين 5100 متري نرسیده ب رضوانشهر
۵۱۰۰متر مربع
بندرانزلي
سنگاچین
۰
۰ سال
بکر
منگوله ای
زمین
مسکونی
نرسیده ب رضوانشهر
فروش زمين 5100 متري نرسیده ب رضوانشهر -داراي ويلا کلنگي -برق و گاز دارد -تلفن و اب شهر سر زمين موجود است قيمت کل :2/805/000/000 تومان کد سايت :1695